Klub Gazety Polskiej w Berlinie zaprasza:

W niedzielę 22 stycznia 2012 roku o godzinie 13.00

po Mszy Świętej w domku parafialnym przy Bazylice Polskiej Misji Katolickiej rozpocznie się spotkanie, prelekcja i dyskusja z

Księdzem Isakowiczem-Zaleskim

Ormianinem, duszpasterzem, poetą, prezesem Fundacji im. Św. Brata Alberta, historykiem i autorem książek.